Chính sách bảo mật

Tại THIETBINHATAM.INFO, chúng tôi luôn đặt tính bảo mật và sự an toàn thông tin của người dùng lên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn và chúng tôi không được phép để bị tiết lộ, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

THIETBINHATAM.INFO chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý. Đặc biệt là chúng tôi đã phát triển một công nghệ mã hóa mạnh.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Phạm vi sử dụng dữ liệu tại THIETBINHATAM

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau được cho phép của người dùng để phục vụ bạn đọc trong quá trình tìm hiểu hiểu dịch vụ, tin tức bao gồm:

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.
Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.
Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi